Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid, wat is dat?

Om hoogbegaafde mensen - jong en oud – te identificeren en te beschrijven, wordt een overweldigende hoeveelheid definities gehanteerd.. Hoogbegaafden kunnen worden herkend aan opvallende studieprestaties of bijvoorbeeld met behulp van uitkomsten van een intelligentietest. Wanneer we de definitie voor hoogbegaafdheid baseren op een score op een intelligentietest (>130), wordt ervan uitgegaan, dat ongeveer 2% van de bevolking in deze categorie valt. Hoogbegaafdheid wordt ook wel omschreven als spontane uitdrukking van bepaalde gaven en capaciteiten, waarbij training kan leiden tot de ontwikkeling van talent.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een begrip dat heel veel verschillende definities kent. Er bestaan diverse wetenschappelijke benaderingen, maar er is een aantal kernbegrippen

met betrekking tot cognitie:

  • intelligentie (tegenwoordig wordt dat vaak met een intelligentietest gemeten en wordt uitgegaan van IQ ongeveer rond de 130)
  • creativiteit
  • doorzettingsvermogen of motivatie

met betrekking tot persoonlijkheid:

  • rechtvaardigheidsgevoel
  • kritisch
  • hoge verwachtingen

met betrekking tot ervaren:

  • gevoelig

Dit alles bij elkaar maakt dat hoogbegaafde mensen vaak beschreven worden als gedreven, snel, intens en complex.

Kortom, tot op heden bestaat er nog geen sluitende definitie van hoogbegaafdheid. Op basis van de diverse beschrijvingen en modellen zijn wel lijstjes ontwikkeld met beschrijvende kenmerken per ontwikkelingsfase. Deze vind je onder de overige submenu’s.