Begeleiding van individuele leerlingen

Op school is van alles geprobeerd, maar het lukt maar niet om grip te krijgen op wat er met deze leerling aan de hand is. Het lukt niet een passend aanbod te formuleren en je kunt als leerkracht zien dat het niet goed gaat met deze leerling. Wellicht heb je wel van alles geobserveerd en gesignaleerd, maar zijn de mogelijkheden in de groep of op school beperkt. Of misschien weet de leerkracht eigenlijk niet zo veel over hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid en zou hij/zij juist graag willen leren te signaleren.

Begeleiding

De school kan gebruik maken van de diensten van een gespecialiseerd orthopedagoog, wanneer er sprake is van vermoedelijke hoogbegaafdheid. Na een intakegesprek kunnen we een plan maken om bijvoorbeeld begaafdheidsonderzoek te doen. Ook is het mogelijk een leerling en/of de leerkracht te begeleiden wanneer de (onderwijs)ontwikkeling van een kind stagneert.