Dynamic Assessment

Dynamisch testen, interactieve diagnostiek

Dynamic assessment is gebaseerd op de theorie met betrekking tot mediërend leren van Prof. Reuven Feuerstein en gericht op vaststelling van leerpotentieel en identificatie van factoren die het leren beïnvloeden. De door hem ontwikkelde Learning Potential Assessment Device (LPAD) of Learning Propensity Assessment Device is een dynamische testprocedure. Bij dynamisch testen wordt ieder kind individueel bekeken op leerpotentieel, gebaseerd op de theorie met betrekking tot ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ van de psycholoog Lev Vygotsky. Met leerpotentieel wordt verwezen naar de mate van transfer van het geleerde uit de trainingsfase in de posttest en de hoeveelheid hulp die wordt geboden tijdens deze trainingsfase.

Dynamic Assesment en het onderwijs

Dynamisch testen is erop gericht leerprogressie te meten en lijkt daarmee dus meer te zeggen over leerpotentieel/leervermogen in plaats van over wat een kind geleerd heeft. Dynamisch testen onderscheidt zich van statisch testen door leerprocessen zowel als leerproduct in beeld te brengen, interventies te plegen door middel van feedback en door een andersoortige interactie tussen tester en testpersoon.

Er zijn diverse vormen mogelijk, waaronder

 • Een pretest-posttest design met hiërarchisch opgebouwde afgestemde aanwijzingen per opgave, die worden ingezet wanneer een kind een fout maakt, eindigend met modelling van de correcte aanpak. Er is geen sprake van een tijdsaspect. Bij een pretest-posttest design geeft dus het verschil tussen de beide testafnames het leerpotentieel weer. Dit wordt bepaald door het aantal prompts/interventies dat nodig is om tot het beoogde antwoord te komen.
 • Een mediatie design waarbij tijdens het onderzoek – in interactie met een kind – gezocht wordt naar passende interventies. Bij mediëren speelt de afstemming van instructie/interventie door tester op de sterktes en zwaktes in het leervermogen van een kind een grote rol.

De belangrijkste opvolger van Feuerstein en ontwikkelaar van Dynamische Testen is Prof. Dr. David Tzuriel. Hij is ook degene, die trainingen verzorgd voor Stibco, Nederland. In samenwerking met Prof. Dr. Pnina Klein heeft Tzuriel onder andere de Childern’s Analogical Thinking Modifiability (CATM) test ontwikkeld, gericht op de ontwikkeling van het analoog denken. Andere door hem ontwikkelde testen zijn: de Cognitive Modifiability Battery (CBM) en de Children’s Inferential Thinking Modifiability test (CITM).

De vraag is in hoeverre bij dynamisch testen alleen leerpotentieel gemeten wordt, omdat de interactie met de tester van groot belang is en dus de kans bestaat dat ook de kwaliteit van de instructie en van de interventie deel uitmaakt van de score. Daarnaast gaat het hier over een een-op-een situatie; een vorm van instructie en begeleiding, die in het onderwijs alleen in remediërende vorm voorkomt. Rechtstreekse transfer van een leerpotentieel-score van een kind vanuit een dynamische testsituatie naar het klaslokaal is daarom aanvechtbaar.

Referenties

 • Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. J. (1998). Dynamic Testing. Psychological Bulletin, 124(1), 75–111. Doi: 10.1037/0033-2909.124.1.75
 • Haywood H.C. & Lidz, C.S. (2007) Dynamic assessment in practice, clinical en educational applications. Cambridge University Press, New York.
 • Stad, F. E., Vogelaar, B., Veerbeek, J., & Resing, W. C. (2017). Young children’s transfer of series completion in a dynamic test setting: Does cognitive flexibility play a role? International Journal of School and Cognitive Psychology, 04(04). Doi: 10.4172/2469-9837.1000199
 • Sternberg, R. J. (2001). Giftedness as Developing Expertise: A theory of the interface between high abilities and achieved excellence. High Ability Studies, 12(2), 159–179. Doi: 10.1080/13598130120084311
 • Tzuriel, D. (2000). Dynamic assessment of young children: Educational and intervention perspectives. Educational Psychology Review, 12(4), 385–435. Doi: 10.1023/A:1009032414088
 • Vogelaar, B. (2017a). Dynamic testing and excellence: unfolding potential, chapter 1.
 • Vogelaar, B. (2017b). Dynamic testing and excellence: unfolding potential, chapter 2.
 • Vogelaar, B. (2017c). Dynamic testing and excellence: unfolding potential, chapter 5.
 • Vogelaar, B. (2017d). Dynamic teting and excellence: unfolding potential, chapter 6.
 • Vogelaar, B., Bakker, M., Hoogeveen, L., & Resing, W. C. M. (2017). Dynamic testing of gifted and average-ability children’s analogy problem solving: Does executive functioning play a role? Psychology in the Schools, 54(8), 837–851. Doi: 10.1002/pits.22032
 • https://www.stibco.nl/index.php/theorie-achter-medierend-leren/aansluiten-bij-kwaliteiten-doet-iq-groeien