Creatief hoogbegaafd

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de werking van ons brein. Een van de dingen die uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is dat de hersenen van creatief hoogbegaafde mensen anders werken. Ze denken en handelen anders dan anderen, omdat de bedrading van hun brein uniek is. Op een bepaalde manier is dat een gave, maar het brengt ook beperkingen met zich mee in relaties met anderen.
Wanneer je van een creatief hoogbegaafde persoon houdt, ervaar je waarschijnlijk regelmatig momenten waarbij je het gevoel hebt dat hij/zij in een totaal andere wereld leeft. En dat is eigenlijk ook zo. Om je enigszins te kunnen inleven in hun belevingswereld is het misschien handig om de volgende dingen in gedachten te houden:

Hun brein stopt nooit
De creatieve geest is non-stop aan het werk en wordt gevoed door intense nieuwsgierigheid. Er is geen pauze- of uit-knop. Enerzijds is dat best uitputtend, anderzijds vormt het ook een bron van lekker gekke activiteiten en gesprekken.

Ze zijn kritisch met betrekking tot de status quo
Voor creatieve mensen zijn twee vragen van belang: Wat als? en Waarom niet? Ze stellen alles wat anderen gewoonweg aannemen graag ter discussie. Dit stelt hen in staat nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Ze omarmen hun gave ook al doen anderen dat niet
Creatieve individuen verkiezen authenticiteit boven populariteit. Ze blijven trouw aan zichzelf, compromisloos, ook al betekent dat dat ze niet begrepen of over het hoofd gezien worden.

Ze vinden het moeilijk taakgericht te blijven
Creatief hoogbegaafde mensen krijgen energie van grote denkstappen en door aan nieuwe dingen te beginnen. Bestaande projecten kunnen veranderen in vervelende klussen zodra de belofte van iets nieuws en opwindends de aandacht trekt.

Ze creëren cyclisch
Creativiteit heft een eigen ritme dat zich beweegt tussen periodes van intense, bijna manische activiteit en inzinkingen, waarin niets lijkt te gebeuren. Iedere fase is noodzakelijk, zoals de natuurlijke opeenvolging van de seizoenen.

Ze hebben tijd nodig om hun ziel te voeden
Om op te laden hebben creatieve mensen het nodig om inspiratie op de doen. Vaak hebben ze het dan nodig om periodes alleen te zijn.

Ze hebben een plek nodig om te kunnen creëren
De juiste omgeving is essentieel. Geef hen ruimte en respecteer hun grenzen.

Ze hebben intense focus
Creatieve hoogbegaafden kunnen alles om zich heen vergeten wanneer ze gefocust zijn. Ze zijn niet goed in multitasken of omschakelen. Na een onderbreking kan het hen daarom veel tijd kosten om zich weer op hun werk te richten.

Ze hebben diepe gevoelens
Creativiteit heeft te maken met expressie en communicatie. Het is onmogelijk te geven wat je niet hebt en je kunt een ander alleen zo ver brengen als je zelf bent gegaan. Om iets goed over te kunnen brengen moet je bereid zijn zelf diep te gaan.

Ze leven op de grenzen van vreugde en verdriet of depressie
Omdat ze zo diep voelen kunnen creatief hoogbegaafden snel switchen van vreugde naar verdriet of zelfs depressie. Hun hooggevoelige hart is een bron van blijdschap zowel als van lijden.

Ze denken en vertellen in verhalen
Feiten kunnen het hart nooit zo raken als een goed verhaal. Uiteraard kost een verhaal meer tijd om je punt te maken. Het gaat dan ook niet om de uitleg, maar om de ervaring.

Ze bevechten iedere dag hun innerlijk verzet
Steven Pressfield, auteur van The War of Art, schrijft:

“Most of us have two lives. The life we live, and the unlived life within us. Between the two stands Resistance.”

Creatief hoogbegaafde mensen zijn zich iedere dag bewust van de noodzaak te groeien en zichzelf uit te dagen. Tegelijkertijd ervaren zij ook altijd angst, innerlijk verzet, dat ze niet genoeg in huis hebben. Hoe succesvol ze ook mogen lijken, die angst trekt nooit weg en ze moeten ermee leren leven.

Ze vatten hun werk persoonlijk op
Creatief werk is de rauwe expressie van de persoon die het gecreëerd heeft. Dit heeft tot gevolg dat ze zichzelf er niet van kunnen (onder)scheiden, waardoor kritiek wordt opgevat als een aanval op of bevestiging van hun eigenwaarde.

Ze vinden het moeilijk in zichzelf te geloven
Zelfs de schijnbaar zelfbewuste creatieve persoon vraagt zichzelf vaak af of hij/zij goed genoeg is. ze vergelijken hun eigen werk constant met dat van anderen. Ze zien hun eigen kwaliteit niet, terwijl het voor een ander overduidelijk zichtbaar is.

Ze leven intuïtief
De wetenschap is nog niet in staat gebleken het ‘Hoe’ en ‘Waarom’ van creativiteit duidelijk te omschrijven. Creatieve individuen weten instinctief hoe ze zich steeds opnieuw erin kunnen bewegen en hoe je het misschien niet kunt begrijpen, maar wel kunt ervaren.

Ze zetten ‘uitstelgedrag’ als middel in
Creatieve mensen kunnen enorme uitstellers zijn, omdat ze graag onder druk werken en dan hun beste werk leveren. Onbewust en soms bewust stellen ze hun werk uit tot het uiterste om uitdaging voor zichzelf te creëren.

Ze zijn verslaafd aan creatieve flow
Recente ontdekkingen in de neurowetenschap onthullen dat ’the flow state’ de meest verslavende ervaring op aarde kan zijn. De mentale en emotionele opbrengst verklaart waarom creatief hoogbegaafde mensen bereid zijn te lijden aan de hoogte- en dieptepunten van creativiteit.

Ze hebben moeite met het afsluiten van projecten
De beginfase van het creatieve proces gaat vlot van start en is vervuld van opwinding. Vaak laten ze projecten links liggen omdat het ‘te gewoon’ wordt om zich weer in iets opwindends, nieuws te storten om opnieuw ‘flow’ te ervaren.

Ze zijn beter in staat verbindingen te leggen
Ware creativiteit is volgens Steve Jobs weinig meer dan de stippen met elkaar te verbinden en eerder de patronen te herkennen dan anderen.

Ze groeien nooit op
Creatieve hoogbegaafden kijken met de ogen van een kind en verliezen nooit het gevoel van verwondering. Het gaat om mysterie in het leven, avontuur en onbevangen blijven. Simpelweg bestaan.

Referentie