Deskundigheidsbevordering

Binnen het Nederlandse onderwijs groeit de kennis met betrekking tot hoogbegaafdheid. Veel scholen hebben een begaafdheidsspecialist in huis en ontwikkelen beleid met betrekking tot het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Er wordt een aangepast curriculum geboden waarin verrijking, verdieping en/of versnelling een plaats heeft. Er zijn mogelijkheden een kind in deeltijd in en plusklas te plaatsen. Wanneer dat niet afdoend is, bestaan er bovenschoolse plusklassen of indien nodig kan een kind verwezen worden naar fulltime begaafdheidsonderwijs. Vaak maakt dan allemaal deel uit van het bovenschools beleid.

Beleidsontwikkeling

Wanneer dat (nog) niet het geval is, neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Het begeleiden bij de ontwikkeling van beleid is behoort tot mijn dienstenpakket.

Teamontwikkeling

Daarnaast verzorg ik lezingen over onderwerpen die met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid te maken hebben. We kunnen spreken over de invulling van een onderwijsprogramma ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen, waarbij dit moet passen in de dagelijkse gang van zaken in een groep, over de diverse kenmerken en hoe we daarop kunnen aansluiten etc. In overleg kunnen we een programma op maat ontwikkelen.