Werkwijze van Agnita

Intake

Wanneer je een test wilt laten afnemen bij jezelf of bij je kind, kunnen we een afspraak maken. Het is mijn gewoonte een intakegesprek af te spreken waarin we achtergrondinformatie en de ontwikkelingsgeschiedenis bespreken. Ook vind ik het van belang op te hoogte te zijn van eventuele (gedrags-)problematiek, leerproblemen en/of medische problematiek.  Daarnaast ontvang ik graag informatie met betrekking tot de schoolse ontwikkeling, bijvoorbeeld een rapport en de resultaten die vastgelegd worden in het leerlingvolgsysteem. Wanneer er sprake is van externe begeleiding, dan hoor ik dat graag.

Onderzoek

Vervolgens plannen we een datum voor het onderzoek, waarbij ik de voorkeur heb om op een ochtend te werken, zodat we nog fris en fruitig zijn. Ouders worden niet verwacht tijdens het onderzoek. Ik heb (nog) geen wachtruimte beschikbaar, dus wanneer ik je kind ga testen is het de bedoeling dat je een eigen bezigheid zoekt tussentijds. Ik neem contact op wanneer we bijna klaar zijn, zodat je op tijd terug kunt zijn om je kind te halen. Het is verstandig iets te eten en te drinken mee te nemen of te geven (testen kost veel energie) en iets ter ontspanning voor tijdens een pauze.

Eindgesprek

Tot slot plannen we een eindgesprek. Na het onderzoek scoor ik de test en maak een concept rapportage met adviezen. Deze ontvang je per mail van mij en tijdens het eindgesprek nemen we deze rapportage samen door. Hierna maak ik de definitieve versie klaar.

Tests

Ik maak gebruik van de intelligentietests van D. Wechsler

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Vierde Editie NL (WPPSI-IV-NL)

Een algemene intelligentietest waarmee het cognitief functioneren van kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden kan worden vastgesteld.  De WPPSI-IV-NL wordt individueel afgenomen en bestaat uit diverse subtests die elk een verschillend aspect van intelligentie meten.

Wechsler Intelligence Scale for Children – Vijfde Editie NL (WISC-V-NL)

Een algemene intelligentietest waarmee het cognitief functioneren van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar kan worden vastgesteld. De WISC-V-NL geeft op basis van zeven primaire subtests een indruk van de algemene intelligentie. Algemene intelligentie wordt gezien als het vermogen om doelbewust te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Daarnaast geeft de test, op basis van de primaire en aanvullende subtests, informatie over het functioneren op belangrijke vaardigheidsgebieden.

Wechsler Adult Intelligence Scale – Vierde Editie NL (WAIS-IV-NL)

Een algemene intelligentietest waarmee het cognitief functioneren van adolescenten en volwassenen van 16 tot en met 84;11 jaar kan worden vastgesteld.

Tarieven

Tarieven per 1 augustus 2021

(Telefonisch) consult € 95,- per uur
Consult aan huis of op school € 95,- per uur
Reiskosten € 95,- per uur; € 0,70 per km
Intakegesprek € 95,- per uur
Individuele begeleiding € 95,- per uur
Intelligentieonderzoek (beknopt)-       Intelligentieonderzoek met beknopte rapportage € 650,-
Intelligentieonderzoek (uitgebreid)-     Intake; Intelligentieonderzoek; Uitgebreide rapportage en evt. adviezen € 750,-
Begaafdheidsonderzoek- Intake;   Intelligentieonderzoek; Gevoeligheden; Creativiteit; Uitgebreide rapportage en adviezen € 795,-
Dyslexieonderzoek, altijd in combinatie met Begaafdheidsonderzoek € 1145,-