Begaafdheidsonderzoek

Een onderzoek naar begaafdheid gaat wat verder dan alleen een intelligentieonderzoek. Hoogbegaafdheid omvat ook meer dan alleen een score op een intelligentietest. Sommige scholen vereisen dat een intelligentieonderzoek wordt gedaan en dat daaruit minimaal een score van 130 moet komen. Bij Agnita gaan we ervan uit dat een beschrijving van zijnskenmerken en gevoeligheden van toegevoegde waarde zijn bij een begaafdheidsonderzoek

Intelligentietests

De WPPSI IV NL is de intelligentietest die we gebruiken voor jonge kinderen tot zes jaar. De WISC V NL gebruiken we voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar. en vanaf 16 jaar wordt de WAIS IV NL ingezet. Deze tests meten allemaal algemene intelligentie, zijn allemaal ontwikkeld door David Wechsler en gebaseerd op het CHC model. Hiermee kunnen we de sterktes en zwaktes goed in beeld brengen en beschrijven. Daarnaast wordt de IDS2 gebruikt; deze testbatterij is te gebruiken voor kinderen/jongeren tussen 5 tot 20 jaar. Ook hieraan ligt het CHC model ten grondslag.

Aanvullende tests en vragenlijsten

Ter aanvulling beschrijven we zijnskenmerken, gebaseerd op informatie van ouders en eventueel leerkrachten. Ook bevragen we ouders en kinderen zelf op gevoeligheden met behulp van een vragenlijst. Verder is het mogelijk aanvullend onderzoek te doen naar denkstijlen, executieve functies of welbevinden.