Onderwijs

Hoogbegaafdheid en onderwijs

Het komt voor dat een kind vastloopt in het onderwijs vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid. Over het algemeen komen ouders bij mij om hun kind te laten testen of begeleiden. Uiteraard kan die vraag in overleg vanuit school of een samenwerkingsverband bij Anita worden neergelegd. Ook dan kan de informatie die je op mijn website vindt relevant zijn. Ik kan een korte screening op het gebied van intelligentie bieden, een intelligentietest afnemen of begeleiden bij de aanpassing van een onderwijsprogramma. Ook vind ik het heerlijk om over hoogbegaafdheid te vertellen, bijvoorbeeld aan een onderwijsteam of op een ouderavond. Neem gerust contact op.

Passend onderwijs?

Het is niet eenvoudig alle kinderen in een groep een passend onderwijsaanbod te doen. Er wordt veel gevraagd van leerkrachten in de diverse vormen van differentiatie die ze moeten bieden: op cognitief vlak worden drie niveaus van instructie verwacht. Daarnaast moet er gedifferentieerd worden ten behoeve van gedragsproblematiek, leerproblematiek en ten behoeve van leerlingen met bijvoorbeeld lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. En ja, ook hoogbegaafde en gevoelige leerlingen vragen om aanpassingen in het aanbod. Daarmee kunnen leerkrachten flink overvraagd worden. Met een achtergrond in het onderwijs kan ik meedenken en adviseren over aanpassingen op dit gebied.