Onderzoek

Sommige scholen of samenwerkingsverbanden vinden het prettig om kinderen vast kort te laten screenen voor ze verwezen worden naar een plusklas of naar fulltime begaafdheidsonderwijs. Deze screening kan in overleg worden vormgegeven. Neem gerust contact op.