Wie ben ik?

Ik ben Corrieke Buist-Veurink, orthopedagoog | ECHA specialist en eigenaar van Agnita, orthopedagogische praktijk en ik hecht waarde aan jouw privacy. Je persoonlijke gegevens worden door mij op een veilige, functionele manier verwerkt en gebruikt, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring licht ik toe welke gegevens ik verzamel en met welke reden en wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over privacy mag je contact opnemen met info@agnita-orthopedagogiek.nl.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

Ik verwerk jouw

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Eventuele andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan je te kunnen leveren

Daarnaast leg ik informatie uit de sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik tevens opleiding, beroep, adresgegevens school, gezondheidsstatus, contacten met andere hulpverleners.  Ik bewaar deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Ik doe er alles aan je persoonlijke gegevens te beschermen door

 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Beperking van toegang tot de gegevens tot de persoon die deze gegevens nodig heeft ten behoeve van de dienstverlening
 • Dataencryptie

Geanonimiseerde testgegevens gebruik ik ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het kader van mijn verder opleiding. Toestemming verkrijg ik door jouw instemming met deze privacyverklaring en je handtekening, wanneer je een dienst van mij afneemt. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar heb je toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig om gebruik te kunnen maken van mijn diensten.

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op de site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit is voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Jouw data

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft je een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

 • Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Agnita om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging – Als je naar aanleiding van de inzage jouw gegevens wilt laten aanpassen kun je hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
 • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik kan leveren.

Om gebruik te maken van genoemde rechten kun je een verzoek sturen naar info@agnita-orthopedagogiek.nl.

Agnita zal gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. Daarnaast ben ik gebonden aan de privacyregels van mijn beroepsvereniging: de NVO.

Ik adviseer deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Bij vragen of klachten kun je een e-mail sturen naar info@agnita-orthopedagogiek.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.